Uncategorized

Verkeersveiligheid in Nederland moet beter

Het aantal verkeersdoden in Nederland is tussen 2010 en 2018 met 11% gestegen en daarmee staan we onderaan de lijst over verkeersveiligheid van de Europese Commissie. Er zijn maar drie landen die het nog slechter doen: Luxemburg, Zweden en Malta.

Nederland doet het slecht in vergelijking met andere lidstaten EU

Deze cijfers komen uit het rapport Road Safety 2018, dat is opgesteld door de afdeling van de Europese Commissie die verantwoordelijk is voor het EU-beleid op het gebied van mobiliteit en vervoer. Met dit rapport is het mogelijk om verschillende lidstaten met elkaar te vergelijken en dan zien we dat Nederland het niet goed doet.

Jaarlijks meer dan 600 verkeersdoden

Dit blijkt ook uit het onderzoeksrapport ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zij geven in het rapport aan dat de verkeersveiligheid in Nederland stagneert. Jaarlijks vallen er in ons land meer dan 600 verkeersdoden en 21.000 zwaargewonden. Dan klinkt de ambitie van de overheid van nul doden in het wegverkeer in 2050 toch als een hele grote uitdaging.

Belangrijke rol voor rijhulpsystemen

Rijhulpsystemen gaan naar verwachting een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de verkeersveiligheid, maar er is nog een hoop bijsturing nodig voor de veiligheidswinst van deze systemen optimaal benut wordt. Bestuurders weten vaak niet wat deze hulpsystemen wel of niet kunnen, de eisen die de overheid aan auto’s stelt, sluiten niet goed aan bij de huidige generatie rijhulpsystemen en er wordt te weinig van ongevallen geleerd om de verkeersveiligheid van rijhulpsystemen te verbeteren.

Door automatisering worden relatief makkelijke taken uit handen genomen en op een constant en hoger veiligheidsniveau uitgevoerd. De moeilijken taken, die nog te complex zijn om te automatiseren, blijven over voor de mens. Toch moet de bestuurder continue alert blijven voor als rijhulpsystemen het niet meer weten of verkeerd ingrijpen. Dat is een uitdaging, omdat automatisering de alertheid juist verlaagt.

Maatschappelijk verantwoord innoveren

De Onderzoeksraad geeft aan dat het belangrijk is om een omslag te maken naar maatschappelijk verantwoorden ondernemen in de autobranche. Het moet centraal staan dat innovatie de verkeersveiligheid aantoonbaar verbetert. Dit betekent dat de betrokken partijen, zoals fabrikanten de risico’s moeten inventariseren van nieuwe innovaties en daar ook open over moeten zijn. Daarbij moet er meer aandacht komen voor de rol van de mens en de wisselwerking tussen mens en machines. Verder dient het lerend vermogen van de sector te worden verbeterd door te leren van incidenten.

Wetgeving nodig?

De Onderzoeksraad is er niet gerust op dat alle betrokken partijen deze omslag zelf zullen maken en pleit daarom voor wetgeving om maatschappelijk verantwoord innoveren in de praktijk te verankeren. EU-commissaris Violeta Bulc grijpt de publicatie van de nieuwe cijfers ook aan om opnieuw aandacht te vragen “Dit is weer een reminder dat we meer moeten doen om Vision Zero te halen. Er is meer politieke betrokkenheid nodig om levens te redden.”

Veiligheid is één van de kernwaarden van Fleet Complete. Goed voertuigmanagement heeft een grote impact op de veiligheid van je mobiele medewerkers en hun werkomgeving. Wij geloven dat de juiste inzet van rijhulpsystemen zorgt voor een verbeterde verkeersveiligheid. Wij werken met verschillende partners om bedrijven te helpen om veiligheid nóg hoger op de agenda te zetten en actie te ondernemen. Heb je hier vragen over? Neem contact op.

Related Articles