Uncategorized

Hoe je het wagenpark verduurzaamt

Volgens de Europese klimaatwet moeten EU-landen de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% hebben verminderd, met als doel dat de EU in 2050 klimaatneutraal is.

Klimaatneutraliteit in 2050 betekent netto nul broeikasgasemissies in de EU-landen, voornamelijk door de CO2-uitstoot te verminderen, te investeren in duurzame technologieën en door het het milieu te beschermen.

Dit betekent voor bedrijven met een grote milieubelasting door uitstoot van koolstof/methaan met name het herontwerpen van productieprocessen en het inzetten van alternatieve maatregelen om de koolstofcompensatiedoelstellingen te realiseren.

Alle economische basissectoren moeten bijdragen aan het terugbrengen van emissies: energie; vervoer, bouw, industrie en landbouw.

Kleine stapjes leiden tot grote veranderingen

Een fleetmanagementsysteem maakt het mogelijk om het wagenpark te analyseren

Om te begrijpen hoe efficiënt het wagenpark wordt gebruikt, heb je data nodig, waaronder: hoeveel voertuigen er daadwerkelijk in gebruik zijn en waar ze staan geparkeerd, wat het brandstofverbruik en wat de onderhoudsbehoefte van ieder voertuig is, hoe efficiënt de routes gepland zijn, hoe lang de motor stationair draait en hoe zuinig de rijstijl van iedere bestuurder is.

Op basis van de resultaten van de data-analyse kun je de belangrijkste pijnpunten aanpakken – of het nu gaat om de training van bestuurders en de verbetering van hun rijstijl of een effectiever taakbeheer op basis van de locatie van voertuigen en de optimalisatie van routes.

Investeer in een modern wagenpark

Nieuwere voertuigen zijn milieuvriendelijker en over het algemeen zuiniger, om nog maar te zwijgen over elektrische auto’s, die duurder zijn in de aanschaf, maar zuiniger zijn in het rijden (ook bij hogere elektriciteitsprijzen) en een lagere milieubelasting hebben.

Een zuinige rijstijl bespaart tot 25% brandstof

Eco-rijden is een zuinige manier van rijden, d.w.z. het voertuig gebruiken op een manier die bewust en consequent het brandstofverbruik en de slijtage van het voertuig zelf vermindert. Een holistische benadering van zowel rijstijl als voertuigbeheer(sing), met als doel: een zo laag mogelijke milieubelasting.

Enkele tips om op brandstof te besparen en milieuvriendelijker te rijden:

  1. Laat de auto opwarmen tijdens het rijden, laat de motor niet draaien als je stilstaat
  2. Vermijd abrupt remmen
  3. Zorg voor lage motortoerentallen, door een zo hoog mogelijke versnelling te gebruiken
  4. Probeer in het verkeer zo vroeg mogelijk te anticiperen op manoeuvres
  5. Schakel de motor uit als je meer dan 20 seconden stilstaat
  6. Verwijder overtollig gewicht uit het voertuig
  7. Controleer de bandenspanning, want een te lage bandenspanning verhoogt het brandstofverbruik aanzienlijk

Regulier onderhoud

Een goed functionerende motor produceert minder uitstoot en verbruikt minder brandstof. Een fleetmanagementsysteem helpt om op de hoogte te blijven van de onderhoudssplanning van ieder voertuig.

Related Articles