Uncategorized

Het vervoer van de toekomst

Hoe ziet het vervoer van de toekomst eruit? Zijn we afhankelijk van de belangen van de auto-industrie, of zullen nieuwe vormen van transport uit andere, onverwachte hoeken komen? We nemen een aantal belangrijke ontwikkelingen met u door.


Persoonlijk stadsvervoer

Persoonlijk stadsvervoer staat centraal binnen de toekomst van mobiliteit, en de deeleconomie vormt daar de groeimotor van. Verkoop van auto’s blijft tot op zekere hoogte afhankelijk van de brandstofprijzen, maar daar zal onvermijdelijk verandering in komen vanwege de toenemende schaarste van fossiele brandstoffen.

“De zelfrijdende auto’s waarover we nu al beschikken zijn een belangrijke stap in de goede richting, omdat ze een einde maken aan de stress en het ongemak van actieve deelname aan het verkeer”, zegt Robert Holm, Global Director Customer Experience bij Fleet Complete.

Maar wat kunnen we na zelfrijdende auto’s verwachten?

“Als je het mij vraagt zullen we bestemmingen naar ons toe halen met geavanceerde virtual reality (VR)- en augmented reality (AR)-toepassingen. En 3D-printen gaat steeds belangrijker worden. Non-organische producten zullen direct aan je 3D-printer worden geleverd. Voor complexere zaken kun je straks naar je lokale 3D-printshop gaan om binnen een paar minuten je bestelling in ontvangst te nemen”, aldus Holm.

Een goed voorbeeld van persoonlijk stadsvervoer is de i-Road van Toyota, een elektrisch voertuig met drie wielen. Het voertuig is geschikt voor maximaal twee passagiers, en je kunt er één ophalen in speciale CarSharing-stations in Tokio. De pilot met de i-Road was zo succesvol dat Toyota er in heel Japan gevolg aan gaat geven. Japan is wat dat betreft enorm vooruitstrevend. Er zijn meer elektrische laadpalen te vinden dan benzinestations!

In de Italiaanse stad Turijn experimenteert men reeds met zelfrijdende auto’s en elektrische scooters. “Ons doel is niet alleen om deze technologie te testen, maar ook om een ecosysteem te creëren met onder meer zelfrijdende auto’s, drones en robots. Dit ecosysteem moet bijdragen aan nieuwe mechanismen die innovatie naar de stad brengen en meer bedrijvigheid aantrekken”, zegt Paola Pisano, innovatiecommissaris bij de gemeente van Turijn.

Dit zijn allemaal vormen van mobiliteit die we tot op zekere hoogte kennen. De kans bestaat echter dat hun populariteit wordt ingehaald door nieuwe technologieën voor stadsvervoer over korte afstanden. In Japan is men bezig met tests van de Uni-Cub van Honda, een compact elektrisch apparaat met zelfbalancerende technologie. Het is zodanig ontwikkeld dat bestuurders oogcontact met elkaar kunnen houden tijdens het rijden en hun handen vrij hebben om andere dingen te doen tijdens hun reis.

De toekomst van korte- en langeafstandstransport

In de toekomst zullen we over robotjes met wielen beschikken die in staat zijn om ons te volgen. Een voorbeeld hiervan is Gita, een mobiele assistent die momenteel in Italië wordt getest. We zullen in staat zijn om deze rollende bedienden te programmeren, zodat ze zelfstandig kunnen bewegen en automatisch dingen voor ons kunnen ophalen en bezorgen.

Wat grotere vrachten betreft wordt er momenteel veel gediscussieerd over hoe de relatie tussen korte-afstandstransport en lange-afstandstransport moet worden vormgegeven om tot efficiëntere oplossingen te komen. Dan valt onder meer te denken aan de mogelijkheid om transporteurs vrachten te laten lossen in gemeenschappelijke opslagstations, waarna geautomatiseerde afhaaldiensten zorgdragen voor het korte-afstandsvervoer naar de eindgebruiker.

Voor de transportsector zullen verbonden vrachtwagentechnologieën niet langer een optie, maar de realiteit zijn. Stadstrucks voor het ophalen en bezorgen van vrachten binnen steden zullen steeds meer in trek raken volgens Sandeep Kar, strateeg bij Fleet Complete.

De wereldwijde sector voor zakelijk transport verlegt dus eindelijk zijn focus van producten naar diensten. Dit zal echter gevolgd worden door een nieuwe verschuiving van diensten naar oplossingen. Het zal niet langer gaan om de verantwoordelijkheid voor relaties, maar de verantwoordelijkheid voor interacties.

De toekomstvisie van Fleet Complete

Fleet Complete luidt dit nieuwe tijdperk van mobiliteit in met CONNVEX, een uiterst geavanceerd cloud-platform dat het mogelijk maakt om mensen en bedrijfsmiddelen samen te laten werken binnen één ecosysteem. Dit maakt de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en businessmodellen mogelijk, met name op het gebied van zelfrijdende auto’s, mobiliteit van vrachten en smart city-infrastructuren.

CONNVEX biedt de mogelijkheid om verzamelde data te analyseren met behulp van kunstmatige intelligentie. Daarmee biedt het platform organisaties de inzichten die ze nodig hebben voor het ontwerp en de ontwikkeling van unieke mobiliteitsoplossingen. Dat kan onder meer gaan om toepassingen op het gebied van diagnoses op afstand, prognoses, veiligheid, advanced driver assistance systems (ADAS), elektrische voertuigen, digitale vrachtbemiddeling, videotelematica, het beheer van mobiele medewerkers en bedrijfsmiddelen en het delen van ritten.

Mobiliteit wordt een steeds belangrijker onderwerp van gesprek. Het draait niet langer om verkeer en fietspaden, maar om het transformeren van onze steden en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden om voor slimme mobiliteit te zorgen. Nieuwe mobiliteitstoepassingen zullen ons dagelijks leven, transport en woon-werkverkeer ingrijpend verbeteren.

Related Articles