Fleetmanagement

Een veilig wagenpark in 5 stappen

Fleetmanagers moeten actief maatregelen nemen om veilig rijgedrag te stimuleren. We leggen uit hoe je in vijf stappen het wagenpark veiliger maakt. 

1) Ontwikkel een sterk veiligheidsbeleid 

Het succes van wagenparkbeheer staat of valt met een gedegen veiligheidsbeleid. Als je duidelijke beleidsregels hanteert, weten bestuurders precies wat je van hen verwacht. Tijdens het opstellen van een veiligheidsbeleid is het van belang om ook andere belanghebbenden mee te laten denken.

Volgens Art Liggio, de bestuursvoorzitter van Driving Dynamic, een organisatie die veiligheidstrainingen geeft aan bedrijven met een wagenpark, is het vooral belangrijk om te communiceren dat veiligheid een kernwaarde van je onderneming is, en dat geen enkele werktaak belangrijk genoeg is om gevaar te lopen. Laat bestuurders merken dat de directie, managers en supervisors het interne veiligheidsbeleid steunen en daar actief een steentje aan bijdragen.

Het opstellen van een veiligheidsbeleid voor het wagenpark is een prima uitgangspunt, maar zorg ook dat beleidsregels consequent worden toegepast en begrijpelijk zijn voor de bestuurders.

2) Zorg voor een gedegen trainingsprogramma

20% van de bedrijfsvoertuigen raakt betrokken bij een verkeersongeval. Deze alarmerende cijfers laten zien hoe belangrijk het is om een gedegen programma voor veiligheidstraining op te zetten en te hanteren. Een goed trainingsprogramma beschermt niet alleen de bestuurders, maar beschermt het bedrijf ook tegen juridische kosten en financiële verliezen.

Je kunt beginnen door het wervingsproces voor bestuurders te optimaliseren en een programma in te voeren dat voorziet in regelmatige training voor zowel nieuwe als bestaande werknemers. Maak gebruik van technologie voor het bewaken van de rijprestaties, zorg ervoor dat alle voertuigen goed zijn onderhouden en biedt beloningen om veilig rijgedrag aan te moedigen. 

3) Doe een beroep op slimme technologie

Met telematica kun je reactieve en proactieve coaching combineren. Door rijstijlanalyse toe te passen zie je op gepersonaliseerde dashboards hoe iemand rijdt. Welke medewerker overtreedt vaak de snelheidslimiet of remt onnodig hard? Met deze data krijg je een beeld bij hoe iemand rijdt en waar er ruimte is voor verbetering. Met een dashcam kun je medewerkers live coachen terwijl ze onderweg zijn. De dashcam filmt verkeersincidenten en geeft digitale (gesproken) alerts als de bestuurder gevaarlijk rijgedrag vertoont. Vervolgens kun je op de dashboards weer zien wat het effect is van de trainingsmaatregelen.

4) Bevorder de veiligheid met gamification

Werknemers op hun vingers tikken is niet de beste manier om de veiligheid van het wagenpark te verbeteren. We raden je aan om bestuurders juist te stimuleren en te ondersteunen. Met gamification voeg je een spelelement toe aan je veiligheidsprogramma’s.

Je kunt ook overwegen om gebruik te maken van incentives. 65% van alle werknemers blijkt de voorkeur te geven aan niet-geldelijke beloningen. Je zou dus kunnen beginnen door werknemers die actief deelnemen aan het veiligheidsprogramma en blijk geven van goede rijprestaties te belonen met cadeaubonnen of andere cadeaus.

5) Evalueer de effectiviteit van het veiligheidsprogramma

Na het nemen van al deze stappen is het zaak om de effectiviteit van je veiligheidstraining regelmatig onder de loep te nemen. De eerste stap is om na te gaan of bestuurders de lessen die ze tijdens het trainingsprogramma hebben geleerd ook werkelijk in de praktijk toepassen. Als dat niet het geval is, is het belangrijk om uit te zoeken wat daar de reden voor is.

De tweede stap is om de statistieken voor veiligheid en ziekteverzuim te analyseren. Verder is het een goed idee om werknemers na het trainingsproces te vragen of ze nadere hulp behoeven. Gewapend met deze informatie kun je de voortgang beoordelen en waar nodig wijzigingen aanbrengen.

Het verbeteren van de veiligheid van het wagenpark en bestuurders zou voor elke organisatie een topprioriteit moeten zijn. Als je nog geen gedegen veiligheidsbeleid en trainingsprogramma hebt in je bedrijf, start daar dan vandaag nog mee. Slimme technologie zet je in om het coachen van bestuurders op een effectieve manier aan te pakken. Beloon werknemers voor goede prestaties en evalueer de resultaten van je veiligheidsprogramma’s regelmatig.

Wil je ook de veiligheid van het wagenpark verbeteren? Wij denken graag met je mee. Neem contact op.