GDPR

Overeenstemming met de EU-wetgeving

U kunt als klant onze producten en diensten blijven gebruiken op een manier die met de EU-wetgeving strookt

In juli 2020 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak in de zaak Schrems II. Het erkende de geldigheid van modelcontracten, maar achtte de overdracht van persoonsgegevens van de EU naar de Verenigde Staten op basis van het Privacy Shield onrechtmatig. We begrijpen dat er bij sommige van onze klanten mogelijk vragen leven over de gevolgen van deze uitspraak en de maatregelen die we als reactie hierop treffen.

Subverwerkers

Fleet Complete biedt klanten al geruime tijd twee beschermingsniveaus voor de overdracht van gegevens van de EU naar de Verenigde Staten. Ten eerste maken we gebruik van subverwerkers die voor het Privacy Shield zijn gecertificeerd en aan onze beveiligingseisen voldoen. En ten tweede nemen we waar mogelijk modelcontractbepalingen op in onze overeenkomsten met subverwerkers.

Hoewel de recentelijke uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie de overdracht van persoonsgegevens van de EU naar de Verenigde Staten op basis van het Privacy Shield als onrechtmatig bestempelde, is dit niet van invloed op de bepalingen van onze modelcontracten met subverwerkers. Die vertegenwoordigen nog altijd een rechtsgeldig mechanisme voor het exporteren van data.

Hoge mate van privacy en beveiliging

We verwachten dat de toezichthouders van de EU de komende maanden met aanvullende aanbevelingen zullen komen over hoe er met deze nieuwe wetgevingssituatie moet worden omgegaan. Ondertussen zullen we ons blijven kwijten van onze verplichtingen jegens onze klanten op basis van onze overeenkomsten en de GDPR.

Bij Fleet Complete blijven we ernaar streven om klanten een hoge mate van privacy en beveiliging te bieden. We zullen onze mechanismen voor gegevensbescherming daarom voortdurend verder verbeteren. En zoals altijd staan we klaar om eventuele vragen over dit onderwerp te beantwoorden.