Vijf ontwikkelingen die van invloed zijn op het wagenpark in 2019

Kun je je nog een wereld zonder computer, mobiele telefoon en andere slimme technologie voorstellen? Waarschijnlijk niet. Zo zal het ook met telematica gaan. Telematica, het samengaan van telecommunicatie en data, gaat ervoor zorgen dat onze auto’s al binnen een paar jaar zelf zullen rijden. Zodat wij even tijd hebben om te ontspannen of om juist door te werken terwijl we automatisch van A naar B worden gebracht. Straks weten we niet beter en is het besturen van een auto of iedere dag in de file staan niets dan een vage herinnering.

Telematica gaat er ook voor zorgen dat jij als fleet manager het wagenpark veel slimmer en efficiënter kunt managen. Het beheer van wagenparken en mobiele medewerkers gaat nu nog vaak (deels) handmatig, maar dit gaat op de korte termijn veranderen. Wij bespreken vijf ontwikkelingen die al in de komende jaren van grote invloed gaan zijn op wagenparken.

V2V-technologie en autonome voertuigen

Voor de zelfrijdende auto echt een grote opmars gaat maken, zal eerst de V2V-technologie op grote schaal moeten worden geïntroduceerd. Deze technologie stelt voertuigen in staat om met elkaar te communiceren, door gegevens over snelheid, omstandigheden op de weg en andere factoren te delen via een ad-hocnetwerk. Er wordt verwacht dat alle nieuwe wagens op de weg rond 2023 over deze technologie beschikken.

Daarna zal het autonome voertuig volgens de Boston Consultancy Group steeds vaker in het straatbeeld verschijnen. Naar verwachting is in 2040 30 tot 60% van de wagens zelfrijdend. Deze ontwikkeling zorgt voor minder file, want auto’s kunnen dichter op elkaar rijden, en een verbeterde verkeersveiligheid, omdat er minder menselijke fouten gemaakt zullen worden. Daarnaast bieden zelfrijdende wagens een oplossing voor het tekort aan chauffeurs, want met telematica-oplossingen kunnen autonome wagens op afstand worden beheerd.

Videotelematica voor veilig rijgedrag

Veilig rijgedrag is een onderwerp dat steeds hoger op de agenda komt, zowel voor fleet managers en HR-managers als voor verzekeraars. Door rijgedrag van bestuurders te monitoren met slimme videotelematica, kan er tijdig worden bijgestuurd. Met real-time coaching krijgen bestuurders direct een waarschuwing bij onveilig gedrag, zoals te hard rijden, ongeoorloofd gebruik van mobiele telefoon of het negeren van een stopbord. De beelden kunnen later gezamenlijk worden teruggekeken en besproken. Zo worden verkeersovertredingen en ongelukken voorkomen, zodat niet alleen de bestuurders veilig naar huis kunnen, maar ook de onderhouds- en reparatiekosten van het wagenpark afnemen.

Lees meer over videotelematica

AI-interfaces

Nu nog beperkt tot onze smartphones of slimme luidsprekers, maar binnen één of twee jaar kunnen bestuurders vanachter hun stuur een virtuele persoonlijke assistent toespreken. Middels spraakopdrachten kan de bestuurder bijvoorbeeld een afspraak in zijn agenda zetten en de slimme assistent zal bestuurders proactief begeleiden, in samenwerking met het navigatiesysteem. Er wordt verwacht dat autofabrikanten al in 2019 of 2020 modellen met AI-interfaces gaan introduceren.

Big data

Met big data kun je maatregelen nemen voor een probleem zich daadwerkelijk voordoet. Aan de hand van predictive analytics kan de software van telematica-oplossingen patronen herkennen. Met deze data kun je als wagenparkbeheerder risicofactoren in kaart brengen en direct actie ondernemen om deze risico’s te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan inzicht in de drukke dagen van de maand waarop dan meer medewerkers ingepland moeten worden. Of aan inzicht in de bestuurders die het onveiligst rijden en op welke momenten van de dag, hierover kan dan tijdig het gesprek worden gegaan.

Beheer op afstand

Fysiek aanwezig zijn in het veld om materieel te controleren is straks niet meer nodig. Met asset tracking beheer je waardevolle apparaten, machines en voertuigen op afstand. Je kunt eenvoudig zien waar je eigendommen zich bevinden en wat hun status is. Als er iets gebeurd, bijvoorbeeld een deur die wordt geopend of een machine die wordt gestart buiten werktijd, dan ontvang je een notificatie, zodat je direct actie kunt ondernemen. Zo voorkom je kostbare verliezen.

Lees meer over efficiënt materiaalbeheer

Deze telematica-ontwikkelingen gaan wat ons betreft bijdragen aan veiligere, efficiëntere en duurzamere wagenparken. Heb je vragen of wil je weten welke mogelijkheden Fleet Complete biedt? Neem contact met ons op.

Inmiddels staan onze voorspellingen voor 2020 ook online!

Date published.   jan 22, 2019  |  Author: Kim Pot