Trends voor wagenparken in 2022

Dat de vraag naar connectiviteitsoplossingen voor wagenparken ieder jaar toeneemt, is inmiddels wel bekend. Bedrijven met wagenparken zijn al geruime tijd op zoek naar slimmere oplossingen voor het realiseren van kostenbesparingen en het verbeteren van hun bedrijfsresultaat. De wagenparksector staat op het punt om een enorme sprong vooruit te maken.

AdobeStock_290532696-min

Bedrijven met wagenpark zijn als gevolg van de coronacrisis massaal overgestapt op deze nieuwe technologieën. Fleetmanagers investeren in razend tempo in IoT-oplossingen en telematica. Naar verwachting zal er in 2022 meer dan 90 miljard euro in de wereldwijde markt voor voertuigtelematica omgaan. En ondertussen beloven technologische doorbraken op dit gebied een nieuw tijdperk van transformatie in te luiden.

Betekent dit het in 2022 één en al rozengeur en maneschijn wordt? Absoluut niet. Zal er sprake zijn van tegenslagen? Die kans is groot. Liggen er een hoop uitdagingen in het verschiet? Misschien, maar wij zien die liever als kansen voor verbetering.

Als je nog geen aandacht aan technologie voor wagenparkbeheer hebt besteed, is het nu tijd om daar verandering in te brengen. Hier volgt een overzicht van wat je het komende jaar op dit gebied kunt verwachten.

Veiligheid en duurzaamheid zullen hand in hand gaan

Veel fleetmanagers hebben slapeloze nachten gehad van vraagstukken als het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van de veiligheidsscores van bestuurders. Bedrijven met wagenparken begrijpen dat het niet voldoende is om simpelweg aan de regels te voldoen, maar dat er een belangrijke rol voor hen is weggelegd in de transitie naar een schonere en veiligere toekomst. Bovendien hebben ze een hoop te winnen bij het opnemen van deze doelstellingen in hun strategie voor wagenparkbeheer.

Ondanks de aanhoudende uitdagingen werd in 2021 een belangrijke stap gezet op weg naar de elektrificatie van wagenparken. Deze stijgende lijn zal zich het komende jaar doorzetten. De groeiende vraag naar elektrische voertuigen heeft de Europese Commissie ertoe aangezet om haar inspanningen op te voeren om voor een snellere overstap naar groenere en duurzamere mobiliteit te zorgen. De veiligheid op de weg vormt daarbij een kernwaarde.

AdobeStock_460441554-min

In 2022 zullen diverse nieuwe maatregelen en verbeterde normen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid van kracht gaan. Een daarvan is de verplichting om gebruik te maken van ADAS die bestuurders waarschuwen als ze zijn afgeleid of in slaap dreigen te vallen. Deze systemen kunnen ook botsingen detecteren en de noodhulpverlening bespoedigen. EU-lidstaten zijn daarnaast verplicht om rapportage uit te brengen over het werkelijke brandstof- en energieverbruik.

Nieuwe digitale technologieën staan aan de basis van deze initiatieven. Bedrijven die al gebruikmaken van tools voor wagenparkbeheer voor het bevorderen van veilig en groen rijgedrag verkeren in een uitstekende positie om zich aan de nieuwe situatie aan te passen en daarin te gedijen.

Een toevloed aan real-time data zal bijdragen aan verbeterde zakelijke besluitvorming

Telematica binnen voertuigen, oplossingen voor GPS-tracking van het wagenpark en artificial intelligence-toepassingen worden voortdurend verbeterd. Steeds meer bedrijven gebruiken deze tools voor het op afstand monitoren en beheren van hun wagenpark. De rijkdom aan data die via deze systemen wordt verzameld zal fleetmanagers in staat stellen om hun strategieën en plannen effectiever vorm te geven, een einde te maken aan giswerk en de risico’s te minimaliseren. Dit zal resulteren in verbeterde bedrijfsprocessen, verbeterde efficiëntie, meer kostenbesparingen en verbeterde veiligheid van medewerkers.

Tel dit nu allemaal bij elkaar op en vermenigvuldig het met 5G. Of met 10 beter gezegd, aangezien de netwerksnelheden ten opzichte van onze huidige netwerken zullen vertienvoudigen. Of met 100, want dat is hoeveel extra apparaten je tegelijkertijd met het netwerk kunt verbinden. Voeg daar nog eens een latency van bijna nul en 24/7 beschikbaarheid aan toe, en het wordt duidelijk dat je in een fractie van een seconde een stroom van data kunt verzamelen over alle voertuigen en bedrijfsmiddelen in het veld.

Dan valt onder meer te denken aan real-time metingen van de bandendruk, de rotatiesnelheid van de wielen en de regelmaat waarmee het rempedaal wordt ingedrukt. Je kunt dit alles combineren met telematica aangeleverde camerabeelden van de omgeving, zodat een panoramische weergave ontstaat met real-time mogelijkheden voor navigatie, prestatiemetingen, diagnostiek, prognoses en voorspellende analyses. En dankzij het lagere energieverbruik kunnen sommige verbonden apparaten maandenlang of jarenlang hun werk blijven doen zonder menselijke tussenkomst.

Hou dus goed de ontwikkelingen in de gaten wanneer de grote mobiele netwerkproviders in 2022 beginnen met de uitrol van hun abonnementsaanbod voor 5G.

Een investering in telematica zal zich sneller terugverdienen

Wagenparkbeheer is een complexe doch cruciale taak. Om succes te boeken in een zakelijke omgeving die voortdurend verandert en waarin sprake is van moordende concurrentie moeten fleetmanagers de stippen razendsnel met elkaar zien te verbinden. Ze moeten in een oogwenk de juiste beslissingen nemen en hun medewerkers in het veld in real-time beheren. En dat moeten ze allemaal op afstand doen.

Voor fleetmanagers is het zaak om een op feiten gebaseerde aanpak te hanteren voor het plannen voor de langere termijn. Op die manier kunnen ze trends en risico’s tijdig identificeren en proactief beheren, snel op veranderingen of crises inspringen en flexibeler te werk gaan.

Simpel gezegd zal het succes van een wagenpark in 2022 sterk afhankelijk zijn van de keuze van tools voor het beheer van de dagelijkse activiteiten, het verzamelen van alle benodigde data over bestuurders en voertuigen en het benutten van de resulterende inzichten om de onderneming toekomstbestendig te maken. Dit is met name belangrijk omdat de eigendomskosten en beheerkosten voor het wagenpark toenemen. Bedrijven die in technologieën voor wagenparkbeheer hebben geïnvesteerd kunnen een verbeterde kosten-batenverhouding verwachten vanwege de forse kostenbesparingen die deze oplossingen mogelijk maken.

Van fleetmanagers wordt verwacht dat ze meer met minder doen

De coronacrisis zet bedrijven onder grotere druk om in de kosten te snijden en de capaciteit van het wagenpark te stroomlijnen. Verstoringen van de toevoerketen (denk bijvoorbeeld aan het tekort aan chips) en de resulterende toename van de vraag resulteerden in 2020 en 2021 in een forse stijging van de kosten op alle mogelijke fronten, van onderdelen tot nieuwe en tweedehands voertuigen en de onderhouds- en arbeidskosten. Bovendien kunnen de hogere diesel- en benzineprijzen nog maandenlang aanhouden.

En niet alleen dat: fleetmanagers kunnen ook te maken krijgen met langere wachttijden voor het vervangen van oudere voertuigen. Veel van hen zullen daarom beslissen om hun plannen voor modernisering van het wagenpark volledig op ijs te zetten. Maar in dat geval moeten ze rekening houden met de mogelijkheid van meer uitvaltijd. Oudere voertuigen vereisen namelijk meer onderhoud, om nog maar niet van het hogere brandstofverbruik te spreken.

Er is geen sluitend antwoord op de vraag hoe lang het gaat duren voordat de situatie zich normaliseert. Tot die tijd zullen fleetmanagers hun focus moeten richten op het optimaal benutten van hun bestaande bedrijfsmiddelen en het treffen van proactieve maatregelen om de kosten te minimaliseren.

Het tekort aan bestuurders zal niet zomaar verdwijnen

Er zijn diverse factoren die resulteren in personeelsverloop onder bestuurders. Dit probleem is al enige tijd een belangrijk punt van zorg in de vrachtwagentransportsector.

Eén van de redenen hiervoor is dat de bestuurderspopulatie vergrijst. De gemiddelde leeftijd ligt inmiddels boven de 50 jaar, en veel bestuurders zullen binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De situatie werd er niet beter op toen de economie weer aantrok na het opheffen van de lockdowns. Alle uitgestelde vraag resulteerde in een extreem hoge werkdruk voor bestuurders. En dat leidde weer tot een hoge mate van ontevredenheid op het werk en een golf van ontslagnames.

Aankomende wijzigingen van de arbeidswetgeving op het gebied van wegtransport in het kader van het Mobiliteitspakket van de EU zullen de zaken verslechteren voordat ze die beter maken. De nieuwe regels, die zijn bedoeld om een einde te maken aan de slechte werkomstandigheden van bestuurders, gaan in 2022 van kracht. Ze schrijven een minimale rustperiode en thuisblijfperiode voor en beperken de maximale rijtijd tot vier weken.

Het valt nog te bezien of deze wijzigingen het tekort aan bestuurders zullen terugdringen en een jongere generatie van bestuurders zullen aantrekken. Ondertussen hebben fleetmanagers grote moeite met het vinden van nieuw talent om het tekort op te vullen. Dat betekent dat ze alles op alles moeten zetten om hun huidige bestuurders tevreden te houden en te behouden, en manieren moeten vinden om hen optimaal productief te houden. Met de juiste technologie kunnen ze een hoop tijd en moeite besparen.

AdobeStock_460173495-min (1)

Onzekerheid vaste prik in het nieuwe normaal

Net nu we dachten dat alle problemen achter de rug waren duikt er een nieuwe variant op die roet in het eten gooit, ondanks al onze inspanningen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Op het moment van schrijven is het nog niet precies duidelijk wat de gevolgen van de nieuwe omikron-variant zullen zijn. De dreiging van internationale lockdowns en verdere verstoringen van de toevoerketen blijft echter bestaan.

Laten we wel zijn: onzekerheid zal vaste prik worden in het nieuwe normaal. En één ding is duidelijk: bedrijven moeten zich aanpassen om niet achter te blijven.

Wat staat wagenparkbeheerders nu precies te doen?

Wees voorbereid. Volg de ontwikkelingen op de voet en begin met het uitvoeren van metingen, zodat je nu al verbeteringen kunt aanbrengen. Kies voor de juiste leverancier van telematica om je te verzekeren van relevante data en de ondersteuning die nodig is om die snel en effectief te interpreteren.

Wil je meer weten over de manieren waarop Fleet Complete je organisatie kan helpen me het realiseren van kostenbesparingen en het boeken van succes in de wereld na de coronacrisis? Neem contact met ons op.

Date published.   jan 07, 2022  |  Author: Marketing FC