<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=309609029588200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blog

Look here for inspirational, cost saving, and money making updates!

square-icon Feature Post

De toekomst van telematica en verbonden wagenparken

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke trends die tussen 2018 en 2025 het aanzicht van verbonden wagenparken en de IoT-sector zullen veranderen.

Sequence-02_1063

ELEKTRISCHE MOBILITEIT

Elektrische voertuigen zullen bedrijven helpen met het reduceren van hun brandstofkosten en verkleinen van hun CO2-voetafdruk. Elektrische mobiliteit zal vragen om een innovatieve nieuwe infrastructuur (oplaadpalen, vervangende batterijen, een gemoderniseerde toevoerketen) en geavanceerde connectiviteit. Dit zal nieuwe kansen bieden voor veel marktspelers. Het toenemende gebruik van elektrische voertuigen zal bovendien resulteren in lagere belastingen. Elektrisch gereden kilometers zullen een einde maken aan de accijnzen die op diesel en benzine worden geheven voor het gebruik van de openbare weg door de transportsector.

AUTONOME MOBILITEIT

Autonome mobiliteit zal bedrijven de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van zelfrijdende voertuigen (of betrokkenheid van chauffeurs te reduceren). Het zal bijdragen aan verbeterde verkeersveiligheid doordat er minder menselijke fouten worden gemaakt. Momenteel is er sprake van een wereldwijd tekort aan chauffeurs. Met autonome mobiliteit en telematica kunnen we een oplossing bieden voor dit probleem door op afstand voertuigen te beheren en hun geolocatie te bepalen.

CARPOOLING

De noodzaak om dingen in bezit te hebben wordt steeds kleiner. We huren tegenwoordig van alles, van smartphones en tablets tot bedrijfswagens en kantoorruimte. Carpooling vertegenwoordigt dan ook de toekomst van voertuiggebruik door bedrijven, particulieren en de samenleving. Met behulp van telematica en speciale apps kunnen we toegang krijgen tot diverse voertuigen voor zakelijk en privégebruik. Dit zal stedelijke vervuiling en verkeersopstoppingen terugdringen en bijdragen aan lagere brandstof- en onderhoudskosten.

DIGITALISERING VAN VRACHTEN

Digitalisering van vrachten, ook wel ‘de Uber voor vrachtwagens’ genoemd, zal bedrijven de mogelijkheid bieden om direct transportbedrijven te vinden met goedkopere tarieven dan die van vrachtmakelaars. Er zal gebruik worden gemaakt van telematica voor het bepalen van de beschikbare laadcapaciteit, de omgevingstemperatuur in opleggers, routes en bestemmingen. Dit zal resulteren in een reductie van het wegverkeer, omdat vrachtwagens dankzij verbeterde informatievoorziening met volle laadcapaciteit zullen rijden. En dat draagt weer bij aan een optimale inzet van mobiele bedrijfsmiddelen.

Truck-1

E-COMMERCE EN WEBWINKELS

Klanten verwachten tegenwoordig een snellere levering van de goederen en diensten die ze aanschaffen via webwinkels en andere e-commercekanalen. Er dient hooguit de volgende dag te worden geleverd. Het zal echter niet lang duren voordat consumenten om levering binnen het uur zullen vragen. Daarmee ontstaat een markt voor voertuigen en verwante technologieën die voor snellere doorlooptijden zorgen. Dat is onder andere mogelijk door het voorspellen van beschikbare parkeerruimte, het anticiperen van verkeersopstoppingen en het gebruik van zelfrijdende voertuigen. Bedrijven die zich snel kunnen aanpassen zullen hier het meest van kunnen profiteren. Maar uiteindelijk is de klant de grootste winnaar in het geheel.

GEZONDHEID EN WELZIJN VAN CHAUFFEURS

Bestuurders van bedrijfswagens worden ouder (de gemiddelde leeftijd is 45+). Ze kampen met diverse problemen die verband houden met ongezonde werkomstandigheden (lange uren op de weg, slechte eetgewoontes, onvoldoende lichaamsbeweging). De opkomst van technologieën voor het bewaken van belangrijke gezondheidskenmerken van chauffeurs, zoals hun bloeddruk en lichaamstemperatuur, zal bijdragen aan vroegtijdige detectie van aandoeningen en de kans op ziekteverzuim verkleinen. Een gezondere omgeving voor werknemers zal niet alleen het imago van de vrachtwagensector opvijzelen, maar ook het broodnodige jonge talent aantrekken.

Deze veelbelovende telematicatrends zullen voor ingrijpende verbeteringen zorgen van de efficiëntie van, en samenwerking tussen wagenparken. Dit zal bijdragen aan een veiliger, kostenefficiënter en milieuvriendelijker sector. Aan de mogelijkheden komt vrijwel geen einde.

  dec 23, 2018     Galina Korshunova