Van wijn tot koeien: hoe GPS-tracking de agrarische sector kan helpen

In dit artikel laten we aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zien hoe GPS-tracking de agrarische sector kan helpen met het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Door de snelle bevolkingsgroei en de wens van consumenten om op hun wenken bediend te worden heeft de agrarische sector een sterke behoefte aan moderne technologieën om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Die zijn nodig om de almaar groeiende vraag het hele jaar door bij te kunnen benen en effectiever om te gaan met tijdsdruk, de roep om duurzaamheid en andere variabelen die een landbouwbedrijf kunnen maken of breken.

We laten in dit artikel zien hoe GPS-tracking uitkomst kan bieden aan wijnproducenten, boeren en veehouders.

Op weg naar een nieuwe agrarische revolutie

Een technologie die momenteel de regels van het spel verandert op het gebied van landbouwproductie is telematica. Landbouwbedrijven kunnen hiermee cruciale data uit het veld verzamelen, analyseren en visualiseren. Dit schept nieuwe kansen voor moderne boeren die worstelen met voortdurend veranderende factoren, zoals:

  • Klimaatverandering en extreem weer dat gewassen en het vee in gevaar kan brengen
  • Een groeiende bevolking en krimpende natuurlijke bronnen
  • Consumenten die om hoogwaardige en duurzame landbouwproducten vragen
  • Milieubeleid dat hun financiële situatie in gevaar kan brengen

Boeren die realtime data verzamelen via GPS-trackers en sensoren verkeren in een unieke positie om belangrijke beslissingen te nemen aan de hand van data die rechtstreeks vanuit het veld naar hun smartphone, tablet of pc wordt verstuurd.

Op die manier kunnen zij hun landbouwactiviteiten nauwkeurig timen, effectief gebruikmaken van bedrijfsmiddelen, sneller op noodsituaties reageren, arbeidsintensieve taken automatiseren, onnodige kosten terugdringen en zich aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden.

Met andere woorden: GPS-tracking biedt boeren de mogelijkheid om op een milieuvriendelijke en concurrerende manier de opbrengsten te verhogen. Tijd voor een paar concrete voorbeelden!

Ernstige schade aan wijnranken voorkomen

De productie van wijn is een delicaat ambacht. Zo vragen de wijnranken om optimale omgevingscondities. Een accuraat, realtime overzicht van de staat daarvan is enorm belangrijk. En zo werd een wijnboer de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de AT1 Solar Asset Tracker van Fleet Complete!

Deze klant werd geconfronteerd met onverwachte perioden van vorst en droogte. Daarmee bestond de kans op ernstige schade aan de wijnranken. De wijnboer had behoefte aan nauwkeurige rapportages over het microklimaat binnen zijn wijngaard. Vertrouwen op regionale weersberichten was simpelweg niet voldoende.

De AT1 Solar werd op diverse locaties binnen de wijngaard ingezet. Deze tracker is voorzien van omgevingssensoren voor het bijhouden van de temperatuur, vochtigheidsgraad en het zonlicht. De AT1 Solar genereert direct een melding als er zich plotselinge wijzigingen voordoen. Zijn zonnebatterij laadt zich voortdurend op via direct zonlicht, zodat die 24 uur per dag en het hele jaar door betrouwbare data kan aanleveren.

Dit realtime overzicht op alles: van irrigatieplannen tot de timing van bemesting en het vaststellen van de kans op ziekten, stelde de wijnboer in staat om zijn verliezen te minimaliseren door op het juiste moment de juiste maatregelen te treffen.

De optimale temperatuur voor sperziebonen bewaken

Een andere klant deed een beroep op ons om te zorgen voor efficiënter beheer van een klein wagenpark van vrachtwagens die werden gebruikt voor het transport van fruit en groenten. Wij voorzagen deze voertuigen van sensoren om voor elk type landbouwproduct de juiste temperatuur tijdens het transport te waarborgen. Wat er vervolgens gebeurde laat mooi zien hoe een gesprek met onze experts over je behoeften kan resulteren in creatieve oplossingen voor het optimaliseren van je bedrijfsprocessen.

Sperziebonen ondergaan diverse wascycli. Elke cyclus vraagt om een specifieke watertemperatuur. En als de temperatuur van deze ideale temperatuur afwijkt, is het van cruciaal belang om in te grijpen voordat het te laat is. “Kunnen deze sensoren ook het water monitoren en ons op de hoogte stellen als er sprake is van een verkeerde temperatuur?”, vroeg de klant ons.

Nou en of ze dat kunnen. Onze temperatuursensoren zijn waterproof en voedselveilig. Ze kunnen worden geprogrammeerd om waarschuwingen af te geven voor elke afzonderlijke wascyclus. De apparaten zijn bovendien voorzien van een ingebouwde reservebatterij, zodat de gebruiker nog enkele uren temperatuurmetingen blijft ontvangen nadat de hoofdbatterij is leeggeraakt.

Een betere gezondheid van de veestapel dankzij GPS-trackers

GPS-trackers zijn een perfect hulpmiddel om weggelopen (of gestolen) koeien te lokaliseren. Ze komen ook ideaal van pas voor het analyseren van het gedrag van de kudde. Het bijhouden van graaspatronen, migratieroutes en afwijkend gedrag levert uiterst nuttige en ook bijzonder fascinerende resultaten op. 

Onze asset tracker werd aan de halsbanden van de koeien van één van onze klanten bevestigd om 24/7 overzicht te houden op de kudde. De tracker maakt verbinding met een speciale app waarmee je de exacte locatie van koeien kunt opvragen, afzonderlijke dieren op een kaart kunt laten weergeven en digitale grenzen (geofences) kunt aangeven. Als koeien zich buiten een bepaald gebied begeven, genereert de tracker automatisch een melding.

De tracker draagt daarnaast bij aan een betere gezondheid van de veestapel dankzij vooraf ingestelde diagnostische meldingen, bijvoorbeeld als een dier zich geruime tijd niet beweegt. Gebruikers worden via het portal van Fleet Complete herinnert aan medische inspecties en vaccinaties. Boeren kunnen zo snel reageren op tekenen van letsel of ziekten zonder volledig afhankelijk te zijn van handmatige controles.

En dat is nog niet alles...

Deze praktijkvoorbeelden laten zien dat het gebruik van oplossingen voor GPS-tracking je boerenbedrijf veel meer te bieden hebben dan je aanvankelijk zou vermoeden.

Je kunt GPS-trackers inzetten om de locatie van voertuigen te volgen of om de optimale verkeersroutes te bepalen, maar ze kunnen je ook toegang bieden tot cruciale sensorgegevens die je helpen om je oogst veilig te stellen, zonder nadelige gevolgen voor de kwaliteit en zonder financiële risico’s te lopen. 

Stel je voor wat GPS-trackers kunnen betekenen voor het beheer van wijnkelders, kassen, vissenkwekerijen, bijenkolonies enzovoort. Onze experts denken graag met je mee over hoe jij GPS-trackers optimaal kan inzitten.

De oplossingen van Fleet Complete worden geleverd met:

  • Al onze GPS- en asset trackers hebben verschillende configuratiemogelijkheden waarmee je ze helemaal op jouw behoeften kan laten aansluiten.
  • Een gebruiksvriendelijke app voor het beheer van alle data, gewoon vanaf je smartphone of tablet
  • Ondersteuning op basis van 20 jaar ervaring en kennis van diverse sectoren

De AT1 Solar Asset Tracker is vanaf eind december beschikbaar in Nederland en België. Heb je interesse in deze oplossing en wil je vast meer weten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Date published.   nov 22, 2021  |  Author: Katerina Konstantopoulou